Veiligheid

Over de veiligheid van ultrageluid wordt regelmatig gesproken, echter tot op heden zijn geen nadelige effecten voor moeder of kind gebleken.

veiligheid echo
Echoscopie als beeldvormende methode wordt breed toegepast in de geneeskunde, met name in de verloskunde en gynaecologie. Een belangrijke reden voor deze toepassing is de veiligheid in vergelijking met andere beeldvormende technieken, er wordt immers geen gebruik gemaakt van röntgenstraling of radioactiviteit en er is geen ‘stapeleffect’.

Er is veel onderzoek gedaan naar de biologische effecten van ultrageluid. Een mogelijk gevaar van echografie is de warmteontwikkeling. Een deel van de geluidsenergie wordt in warmte omgezet. Daardoor zou het lichaam plaatselijk “koorts” kunnen krijgen. Ook zouden er door de ultrageluidsdruk opgeloste gassen kunnen vrijkomen en zouden er gasbelletjes ontstaan. Indien de temperatuurverhoging in de weefsels lager blijft dan 1,5 graad Celsius en de lokale (negatieve) piekwaarde van de ultrageluidsdruk lager blijft dan 1 megapascal kan ultrageluid zonder beperking worden toegepast.

Tegenwoordig is de echo-apparatuur zo begrensd dat er geen schade op kan treden. Standaard worden de termische en mechanische index op de apparatuur weergegeven, om ervoor te zorgen dat binnen deze veiligheidsnormen gewerkt wordt. De waarden van de Voluson E6 met bijbehorende transducer liggen ver onder deze maximaal toegestane normen waardoor uw veiligheid gewaarborgd wordt. Tevens is uw echoscopiste erin geschoold om verantwoord van deze output indices gebruik te maken en zodoende veilig te werken!

veiligheid echo